Kis­ta SC KFUM, Di­vi­sion 4 Nor­ra

Vi i Kista - - SPORT -

Av­slu­ta­de vå­ren med att be­seg­ra IFK Ös­terå­ker bor­ta med 3–2. Dess­utom slog de Spånga IS vec­kan in­nan med sam­ma siff­ror bor­ta. Ha­de det an­nars tungt un­der vå­ren och ha­de ba­ra fem pin­nar ef­ter åt­ta mat­cher. Men la­get hit­ta­de verk­li­gen for­men i ju­ni, då Kis­ta tog fy­ra ra­ka seg­rar och gick upp till en mit­ten­pla­ce­ring (sjua) i den tolv lag star­ka se­ri­en.

Förs­ta mat­chen ef­ter up­pe­hål­let spe­las den 6 au­gusti. Bor­ta mot fem­te­pla­ce­ra­de IFK Vax­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.