Tens­ta sim och idrottshall

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Öp­pen verk­sam­het för tje­jer 13–20 år. Vi pro­var på oli­ka id­rot­ter och grupp­trä­ning. När: ons­da­gar 13 ju­li–17 aug kl 18.00–20.00. Var: Tens­ta sim och idrottshall. Kon­takt: Il­ham.bounjoum@stock­holm.se. 073-921 11 73 www.stock­holm.se/tensta­sim­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.