SMÅSKALIGT

Vi i Kista - - BOSTAD -

En lant­lig ro­man­tik som för tan­kar­na till kaf­fe och bul­lar i mor­mors ber­så. Små, ski­ra blom­stjäl­kar, tun­na lin­jer och akt­sam­ma mju­ka pa­stell­ny­an­ser i bå­de ran­di­ga, blad och en­fär­ga­de möns­ter in­spi­re­ra­de av Art Déco blan­das med som­ma­ri­dyll och fräsch­het. Här är hu­vud­fär­ger­na vi­ta och bei­ga, och blom­mor­na går i för­sik­ti­ga grö­na, rö­da, och blåa to­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.