FO­TO­GRA­FE­RAT

Vi i Kista - - BOSTAD -

Här får du chan­sen att ta in he­la värl­den i ditt hem. Med fo­to­ta­pe­ter och de­tal­jer med tryck kan du för­vand­la ditt var­dags­rum till en regn­skog, ett kargt vin­ter­land­skap el­ler en lum­mig gran­skog i gry­ning­en. In­red­ning­en är i öv­rigt en­kel och spar­tansk. Låt fo­to­väg­gen ta kom­man­do över he­la rum­met, och välj gär­na sof­ta­de to­ner i sam­ma färgska­la.

FOTO: LAGERHAUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.