3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

LIL­LA KRITCIRKELN

En fö­re­ställ­ning om rätt­vi­sa. Till Hus­by Gård kom­mer ett re­san­de te­a­ter­säll­skap och spe­lar be­rät­tel­sen om Kritcirkeln el­ler be­rät­tel­sen om den över- giv­na doc­kan. Från 5 år. Spe­las ut­om­hus av Mittiprick­te­a­tern, barn och ung­do­mar. När: 11–15 ju­li kl 17.00. Var: Hus­by Gård.

TENS­TA SIM- OCH IDROTTSHALL

Öp­pen verk­sam­het för tje­jer 13–20 år. Vi pro­var på oli­ka id­rot­ter och grupp­trä­ning. När: Ons­da­gar 13 ju­li–17 aug kl. 18.00–20.00. Var: Tens­ta sim- och idrottshall.

FOT­BOLL

För tje­jer 13–20 år. Till­sam­mans med Jär­vas fot­bolls­för­e­ning­ar spe­lar vi fot­boll på oli­ka sätt, inga för­kun­ska­per krävs. Ing­en an­mä­lan. Kon­takt: ida. gi­or­gi@stock­holm.se, 076-129 41 88. När: Tors­da­gar kl 16.00–17.30. Var: Spånga fot­bolls­hall, Spånga IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.