Två ska­da­de i skott­loss­ning

Vi i Kista - - NYHETER -

Lör­dag kväll för­ra vec­kan in­träf­fa­de en skott­loss­ning vid Tiss­linge­plan i när­he­ten av Tens­ta cent­rum. Två män för­des ef­ter hän­del­sen till sjuk­hus med skott­ska­dor. Den ena av män­nen har dock en­bart en lind­ri­ga­re ska­da.

Po­li­sen har un­der lör­dags­kväl­len ge­nom­fört en tek­nisk un­der­sök­ning vid brotts­plat­sen, säk­rat vitt­nen på plat­sen och har knac­kat dörr i om­rå­det.

Brotts­ru­bri­ce­ring­en för ett av fal­len är för­sök till mord och i det and­ra fal­let grov miss­han­del och även grovt va­pen­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.