Sten­kast­ning

Vi i Kista - - NYHETER -

En kvin­na och hen­nes gran­ne ut­sat­tes un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen för sten­kast­ning på Si­be­li­us­gång­en i Akal­la. An­mä­la­ren träf­fa­des i be­net av en sten men var in­te i be­hov av sjuk­vård. En­ligt upp­gift var det mel­lan fem och sex ung­do­mar som kas­ta­de ste­nar­na och de åk­te se­dan från plat­sen på mo­pe­der. En an­mä­lan gäl­lan­de miss­han­del har gjorts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.