VISS­TE DU ATT ...

Vi i Kista - - NYHETER -

den 2–4 au­gusti ar­ran­ge­ras dansläg­ret Su­bur­ban Dan­ce Camp för tje­jer mel­lan 12– 16 år i Kis­ta. An­mä­lan och mer in­fo finns på www. subur­ban­sum­mer.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.