Som­marak­ti­vi­te­ter

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

HUS­BY UNGDOMSGÅRDS DAGKOLLO

Dagkollo för dig 10–12 år. Vi är ute och le­ker, hit­tar på ro­li­ga som­marak­ti­vi­te­ter till­sam­mans med dig. När: he­la som­ma­ren mån–lör 13.00–17.00, sön 12.00–16.00. Var: Ed­vard Gri­egs­gång­en 26. Kon­takt: 08-508 45 068.

BOX­NING

Trä­na och tes­ta box­ning för dig 10–15 år med Sha­ron & Ssa­ku. He­la som­ma­ren, fre­da­gar kl 19.00–21.00, lör­da­gar kl. 15.00–17.00. Var: Gra­flunds Box­nings­hall, Ber­gen­g­a­tan 10, Hus­by. Kon­takt: 08-751 51 90, www.kista­sc.com.

SOM­MA­REN I FÖR­OR­TEN

Fot­boll, bas­ket och parkour för al­la 6–20 år. Ing­en för­an­mä­lan. När: 30 ju­ni–12 au­gusti al­la da­gar kl. 11.00– 18.00. Var: Bus­sen­hus BP, Elins­borg BP, Parkour, Nydal, Tens­ta Cent­rum bakom Lidl. Kon­takt: Ali 072-121 21 55 och Said 072-121 21 21 www.ten­stau­ni­te­dis.se.

DRIVE-IN-FOT­BOLL

För tje­jer 13–20 år. Till­sam­mans med Jär­vas fot­bolls­för­e­ning­ar spe­lar vi fot­boll på oli­ka sätt, inga för­kun­ska­per krävs. Ing­en an­mä­lan. När: Tors­da­gar kl 16.00– 17.30. Var: Spånga fot­bolls­hall, Spånga IP. Kon­takt: ida. gi­or­gi@stock­holm.se, 076-129 41 88.

KICK­BOX­NING

För tje­jer 13–20 år. Trä­na kick­box­ning med någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta kvinn­li­ga in­struk­tö­rer. Ing­en an­mä­lan. När: mån­da­gar kl. 17.30–18.30. Var: Tens­ta box­nings­lo­kal, Blå Hu­set. Kon­takt: ida.gi­or­gi@stock­holm.se, 076-129 41 88.

BONNIER HOOPS!

Kom och spe­la bas­ket med oss och/el­ler lå­na en bok! Vi spe­lar bas­ket och bju­der på kän­dis­mat­cher där ar­tis­ter, för­fat­ta­re och id­rotts­män kom­mer att spe­la mot varand­ra. När: Mån­dag–fre­dag kl 11.00–21.00, lör 15.00–21.00 Var: Kis­ta Torg.

In­for­ma­tion: www.subur­ban­sum­mer.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.