ALLMOGE

Vi i Kista - - BOSTAD -

En mo­dern all­mo­ge­stil syns i fle­ra av som­ma­rens och hös­tens tren­der. Tänk lång­sik­tigt när du väl­jer färg, möb­ler, ma­te­ri­al, for­mer och möns­ter – låt var­je fö­re­mål ha sin egen pa­ti­na. Sat­sa på mör­ka, sob­ra un­der­to­ner i vin­rött, mid­natts­blått och brunt, och kom­bi­ne­ra med snirk­li­ga möns­ter i lju­sa to­ner. En un­der­fyn­dig hu­mor – med be­tan­de djur, vil­da grön­sa­ker och små tom­tar – hit­tas ock­så här.

F O T : N O R G A V E L

F O T : IIT TA L A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.