RETRO

Vi i Kista - - BOSTAD -

String­hyl­lor, soff­bord och si­do­bord i te­ak kom­bi­ne­ras med vack­ra blom­mönst­ra­de ta­pe­ter, gar­di­ner och kud­dar. Om man jäm­för med de fär­g­ex­plo­sio­ner som skul­le kom­ma att in­va­de­ra de svens­ka folk­hem­men un­der 60-ta­let och 70-ta­let skul­le man kun­na kal­la den här sti­len för lug­net in­nan stor­men. Grått, mörk­blått, brunt, vitt och grö­na blad sät­ter sti­len.

FOTO: LAGERHAUS

FOTO: H&M

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.