EX­O­TISKT

Vi i Kista - - BOSTAD -

Här hit­tas sto­ra ge­ne­rö­sa blom­mor, tu­kan­fåg­lar på kudd­fo­dral, fruk­ter och la­ger på la­ger med djär­va möns­ter. De star­ka fär­ger­na lig­ger mot en mörk bak­grund, vil­ket ska­par än­nu me­ra kon­trast. Hu­vud­fär­ger­na går i fus­hia, mint­grönt och knall­gult, blan­dat med eu­ka­lyp­tus­trä och be­tong. Tänk på att väl­ja ex­o­tis­ka tryck, som pal­mer, ana­nas och bam­bu, för den

F O T : H & M

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.