5 led­ord för 2016 års blomtren­der

Vi i Kista - - BOSTAD -

En­het­ligt. Tes­ta att lå­ta sam­ma tryck gå på ta­pe­ter och tex­tili­er, det ger en häf­tig ef­fekt.

Spex­igt. Bland årets blom­mi­ga tren­der hit­tas ko­i­fis­kar, pal­mer blan­da­de med björk­träd, rå­djur som be­tar på ko­ral­ler och ele­fan­ter på sa­van­ner. Li­te sur­re­a­lis­tiskt och ro­ligt, med and­ra ord.

Retro­ro­man­tiskt. Pastel­ler, spets, tur­kost

och blom­migt. Tan­kar­na förs till ett sol­blekt Ku­ba.

Gammel­dags. Pe­lar­go­ni­er som skul­le kun­na ha hängt i en gam­mal som­mar­stu­ga. Bro­ki­ga stads­od­ling­ar och pit­to­res­ka ko­lo­ni­lot­ter.

Färg­glatt. An­vänd hell­re för myc­ket färg i som­ma­rens in­red­ning, än för li­te. Mo­re is mo­re – less is bo­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.