3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

DRI­VE-IN-FOTBOLL

För tje­jer 13–20 år. Till­sam­mans med Jär­vas fot­bolls­fören-

SOM­MAR­LOV MED TENS­TA BAS­KET

Öp­pet hus för barn och ung­do­mar 9–18 år. Var med på bas­ket, friidrott, fotboll, parkour, brott­ning, ut­flyk­ter och grill­ning. När: 6 ju­ni–22 ju­li kl. 10–16. Var: Elins­borgs­sko­lan, Tens­ta.

CIR­KUS OCH DANS

Trä­na ak­ro­ba­tik, jong­le­ring, air-ak­ro­ba­tik, en­hju­ling och dan­sa oli­ka sti­lar med Li­di­a­na. När: Mån­da­gar kl. 15–16 för 6–12 år och kl. 16–17 för dig 13–20 år. Var: Käm­ping­e­hal­len, Tens­ta­strå­ket 14.

ing­ar spe­lar vi fotboll på oli­ka sätt, inga för­kun­ska­per krävs. När: Tors­da­gar kl. 16.00–17.30. Var: Spånga fot­bolls­hall, Spånga IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.