EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - NYHETER -

RIN­KE­BY. Vi i Rin­ke­by lät Ah­med Bashir lå­na re­dak­tions­ka­me­ran ef­ter vår in­ter­vju, då val­de han att fo­ta Rin­ke­by­strå­ket.

FOTO: AH­MED BASHIR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.