Vär­de­trans­portrån i Rin­ke­by

Vi i Kista - - NYHETER -

Strax in­nan kloc­kan tio på fre­dags­för­mid­da­gen för­ra vec­kan rå­na­des en vär­de­trans­port. Förö­va­ren kom upp bakom väk­ta­ren tog stryp­tag. Väk­ta­ren tap­pa­de vär­de­väs­kan han bar och rå­na­ren, som var en­sam, tog den och sprang iväg in mot cent­rum.

Plat­sen kring väk­ta­rens bil spär­ra­des av och po­li­sen säk­ra­de över­vak­nings­bil­der och le­ta­de vitt­nen. Man­nen var maske­rad och svart­klädd med Adi­das­byx­or.

– Ing­en är gri­pen, men väs­kan har an­träf­fat och en mo­ped som man tror rå­na­ren an­vänt, sä­ger Al­bin Nä­ver­berg, på po­li­sens läns­kom­mu­ni­ka­tions­cen­tral. Väk­ta­ren kla­ra­de sig ut­an ska­dor, men choc­ka­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.