Buss­ut­flykt

Vi i Kista - - NYHETER -

Barn­fa­mil­jer i Rin­ke­by-Kis­ta får föl­ja med på ut­flykts­bus­sar till Furuviks djur­spark, Eskilstu­na Zoo och Tom-Tits. På tis­da­gar och tors­da­gar åker bus­sen fram till vec­ka 30. Al­la barn mås­te ha en vux­en som föl­jer med. An­mä­lan görs på Med­bor­gar­kon­to­ret Rin­ke­by. Av­gif­ten är 100 kro­nor för vux­na. Mer in­for­ma­tion: www.stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.