VISS­TE DU ATT ...

Vi i Kista - - NYHETER -

var­je fre­dag fram till den 12 au­gusti vi­sar Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb spän­nan­de, ro­li­ga, nya och gam­la fil­mer som rik­tar sig till dig som är mel­lan 13-18 år. För att få va­ra med på film­vis­ning­ar­na mås­te du va­ra med­lem i film­klub­ben. Det blir du på bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.