MER Spo­ken word

Vi i Kista - - NYHETER -

SPO­KEN word kan be­skri­vas som en bland­ning av po­sei och rap. Där ar­tis­ter­na an­vän­der sig av fyn­di­ga ord­vänd­ning­ar, sam­hälls­re­flek­tion, anek­do­ter, ab­sur­da be­rät­tel­ser i en obru­ten mo­no­log.

DEN 23 ju­li kloc­kan 17.00 hålls den and­ra del­fi­na­len av Or­tens po­e­si, ar­ran­ge­rat av Bon­ni­erHoops och Or­ten i fo­kus. Fi­na­len går av sta­peln den 6 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.