DRI­VE-IN-FOTBOLL

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För tje­jer 13–20 år. Till­sam­mans med Jär­vas fot­bolls­för­e­ning­ar spe­lar vi fotboll på oli­ka sätt, inga för­kun­ska­per krävs. Ing­en an­mä­lan. När: Tors­da­gar kl 16.00– 17.30. Var: Spånga fot­bolls­hall, Spånga IP. Kon­takt: ida. gi­or­gi@stock­holm.se, 076-129 41 88.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.