Sak­ta vi går ge­nom stan

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Har du nå­gon­sin und­rat hur Stock­holm kom till? Då kan du va­ra med på en privat gui­dad tur runt Gam­la stan som la­de grun­den till vad Stock­holm är idag. Som tur ha­de vi en väl­digt spratt­lig och kun­nig gui­de som för­sed­de oss med in­for­ma­tion på ett ro­ligt och in­tres­sant sätt. Det var väl­digt myc­ket in­for­ma­tion som var spän­nan­de. Det var även på grund av vår gui­de som själ­va tu­ren blev myc­ket ro­li­ga­re.

Han var väl­digt trev­lig och kun­de sin grej. Han skäm­ta­de till om histo­ri­er­na och gjor­de in­te en en­da stund trött­sam. Gäl­lan­de själ­va tu­ren så kan man väl­ja oli­ka te­man ex­em­pel­vis komedi el­ler spökvand­ring. Vi ger stads­vand­ring­en 5/5 ef­tersom stads­vand­ring­en var in­tres­sant och man lär­de sig mas­sa nytt som man in­te viss­te om in­nan, fastän man har gått där fle­ra gång­er. Adress: Gam­la stan När­mas­te tun­nel­ba­na: Gam­la stan Hem­si­da: www.stads­vand­ring-stock­holm.se. Pris: 150 kr vux­na, barn och ung­dom: 100 kr (8–16 år)

Skri­vet av Ab­be, Abel, Ti­na, Ab­di­rah­man, Jas­min, Zey­nab, Tony och Em­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.