Konst­ve­ran­dan

Vi i Kista - - NYHETER -

PÅ Konst­ve­ran­dan kan be­sö­kar­na bro­de­ra, knypp­la vän­skaps- och nyc­kel­band, och lä­ra sig mer om åter­bruks­slöjd och luf­fars­löjds­tek­ni­ker, reg­ni­ga så­väl som so­li­ga da­gar. Ma­te­ri­al och lä­ra­re finns på plats.

AL­LA är väl­kom­na, bå­de barn och vux­na.

AR­RAN­GE­RAS ons­dag– fre­dag fram till 5 au­gusti kloc­kan 13–16.

ANMÄL DIG TILL emily@tensta­konst­hall.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.