Golv­tips för dans, spring och lek

Vi i Kista - - BOSTAD -

Max­Wood från Gol­va­ria har en bak­si­da av na­tur­kork som är ljud­däm­pan­de så att det in­te lå­ter så myc­ket när man går, spring­er, dan­sar el­ler le­ker på gol­vet. Fo­gar­na har be­hand­lats med vax­ba­se­rad lack för att för­bätt­ra gol­vets mot­stånds­kraft mot in­träng­an­de vat­ten i skar­var­na. Det går där­med fint att tor­ka av gol­vet med en micro­fi­ber­mopp, men tänk på den ska va­ra väl urvri­den.

FO­TO: GOLVABIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.