3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Som­marak­ti­vi­te­ter

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

HUS­BY UNGDOMSGÅRDS DAGKOLLO Dagkollo för dig 10–12 år. Vi är ute och le­ker, hit­tar på ro­li­ga som­marak­ti­vi­te­ter till­sam­mans med dig.

När: he­la som­ma­ren mån-lör 13.00–17.00, sön 12.00–16.00.

Var: Ed­vard Gri­egs­gång­en 26.

SOM­MA­REN I FÖR­OR­TEN Fotboll, bas­ket och parkour för al­la 6–20 år. Ing­en för­an­mä­lan. När: 30 ju­ni–12 au­gusti al­la da­gar kl. 11.00–18.00. Var: Bus­sen­hus BP, Elins­borg BP, Parkour, Nydal, Tens­ta Cent­rum bakom Lidl.

DRI­VE-IN-FOTBOLL För tje­jer 13–20 år. Till­sam­mans med Jär­vas fot­bolls­för­e­ning­ar spe­lar vi fotboll på oli­ka sätt, inga för­kun­ska­per krävs. Ing­en an­mä­lan. När: Tors­da­gar kl. 16.00–17.30. Var: Spånga fot­bolls­hall, Spånga IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.