Tax­i­chauf­för kniv­ho­tad

Vi i Kista - - NYHETER -

Vid ti­o­ti­den på lör­dags­mor­go­nen kom ett sam­tal till po­li­sen gäl­lan­de en tax­i­chauf­för som bli­vit kniv­ho­tad. Två män har åkt taxi från Rågs­ved till Rin­ke­by­strå­ket i höjd med Ljung­by­plan, se­dan kli­vit ur bi­len ut­an att be­ta­la. Tax­i­chauf­fö­ren hop­pa­de då ur bi­len för att sä­ga till män­nen att be­ta­la.

Var­på en av män­nen rik­ta­de en kniv mot chauf­fö­ren och ska ha sva­rat nej. Se­dan be­gav sig män­nen iväg. Fö­ra­ren kör­de från plat­sen ef­ter hän­del­sen och är fy­siskt oskadd. Män­nen miss­tänks för dräg­ligt be­te­en­de och ola­ga hot. Po­li­sen ut­re­der hän­del­sen och un­der­sö­ker bland an­nat om tax­i­bo­la­get an­vän­der sig av be­vak­nings­ka­me­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.