För­sök­te rå­na väx­lings­kon­tor

Vi i Kista - - NYHETER -

Be­väp­na­de per­so­ner för­sök­te rå­na ett väx­lings­kon­tor i Rin­ke­by cent­rum un­der ons­dags­mor­go­nen, en­ligt po­li­sen.

Lar­met gick vid 09-ti­den. Då fick po­li­sen hö­ra att det rör sig om fle­ra rå­na­re och att åt­minsto­ne en av dem var be­väp­nad med skjut­va­pen.

En­ligt po­li­sen fick gär­nings­per­so­ner­na in­te med sig nå­got av vär­de, in­nan de läm­na­de plat­sen på vad som be­skrivs som ”två­hju­li­ga for­don”.

Brot­tet har ru­bri­ce­rats som för­sök till grovt rån. Sö­kan­det ef­ter per­so­ner­na, som upp­ges ha va­rit maske­ra­de, har skett med he­li­kop­ter och hund­patrull.

Un­der för­mid­da­gen hit­ta­des två mo­pe­der som kan va­ra flykt­for­do­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.