10–15

Vi i Kista - - NYHETER -

10–15 år gam­mal? Det finns ut­flyk­ter för dig he­la som­ma­ren Be­sök skär­går­den, djur­par­ker, upp­lev även­tyr och bad. En buss av­går från Hus­by och Rin­ke­by kl 11.00 och är åter 18.00. Anmäl dig till Akal­la, Hus­by el­ler Rin­ke­by ung­doms­gård om du vill bli med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.