Som­marak­ti­vi­te­ter

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

HUS­BY UNGDOMSGÅRDS DAGKOLLO

Dagkollo för dig 10–12 år. Vi är ute och le­ker, hit­tar på ro­li­ga som­marak­ti­vi­te­ter till­sam­mans med dig. När: he­la som­ma­ren mån–lör 13.00–17.00, sön 12.00– 16.00. Var: Ed­vard Gri­egs­gång­en 26. Kon­takt: 08-508 45 068.

BOXNING

Trä­na och tes­ta boxning för dig 10–15 år med Sha­ron & Ssa­ku. He­la som­ma­ren, fre­da­gar kl 19.00–21.00, lör­da­gar kl. 15.00–17.00. Var: Gra­flunds Box­nings­hall, Ber­gen­g­a­tan 10, Hus­by. Kon­takt: 08-751 51 90, www. kista­sc.com.

SOM­MA­REN I FÖR­OR­TEN

Fotboll, bas­ket och parkour för al­la 6–20 år. Ing­en för­an­mä­lan. När: 30 ju­ni–12 au­gusti al­la da­gar kl. 11.00– 18.00. Var: Bus­sen­hus BP, Elins­borg BP, Parkour, Nydal, Tens­ta Cent­rum bakom Lidl. Kon­takt: Ali 072-121 21 55 och Said 072-121 21 21 www.ten­stau­ni­te­dis.se.

DRI­VE-IN-FOTBOLL

För tje­jer 13–20 år. Till­sam­mans med Jär­vas fot­bolls­för­e­ning­ar spe­lar vi fotboll på oli­ka sätt, inga för­kun­ska­per krävs. Ing­en an­mä­lan. När: Tors­da­gar kl 16.00– 17.30. Var: Spånga fot­bolls­hall, Spånga IP. Kon­takt: ida. gi­or­gi@stockholm.se, 076-129 41 88.

KICKBOXNING

För tje­jer 13–20 år. Trä­na kickboxning med någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta kvinn­li­ga in­struk­tö­rer. Ing­en an­mä­lan. När: mån­da­gar kl. 17.30–18.30. Var: Tens­ta box­nings­lo­kal, Blå Hu­set. Kon­takt: ida.gi­or­gi@stockholm.se, 076-129 41 88.

BONNIER HOOPS!

Kom och spe­la bas­ket med oss och/el­ler lå­na en bok! Vi spe­lar bas­ket och bju­der på kän­dis­mat­cher där ar­tis­ter, för­fat­ta­re och id­rotts­män kom­mer att spe­la mot varand­ra. När: Mån­dag–fre­dag kl 11.00–21.00, lör 15.00–21.00 Var: Kis­ta Torg. In­for­ma­tion: www.subur­ban­sum­mer.se.

SOMMARLOV MED TENS­TA BAS­KET

Öp­pet hus för barn och ung­do­mar 9–18 år. Var med på bas­ket, friidrott, fotboll, parkour, brott­ning, ut­flyk­ter och grill­ning. När: 6 ju­ni–22 ju­li kl. 10.00–16.00. Var: Elins­borgs­sko­lan, Tens­ta. Kon­takt: 070-720 66 51. www.tensta­bas­ket.se.

CIR­KUS OCH DANS

Trä­na ak­ro­ba­tik, jong­le­ring, air-ak­ro­ba­tik, en­hju­ling och dan­sa oli­ka sti­lar med Li­di­a­na. Ing­en an­mä­lan. När: mån­da­gar kl. 15.00–16.00 för 6–12 år och kl. 16.00–17.00 för dig 13–20 år. Var: Käm­ping­e­hal­len, Tens­ta­strå­ket 14. Kon­takt: ida.gi­or­gi@stockholm.se, 076-129 41 88.

Skic­ka in di­na eve­ne­mangstips se­nast 14 da­gar in­nan eve­ne­mang­et äger rum så kom­mer de med i tid­ning­en (i mån av plats). Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra tex­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.