Fes­ti­val­film för sto­ra och små

Vi i Kista - - DET HÄNDER - Leif Ol­den­burg

På mån­dag är det pre­miär­dags på Spånga IP. För fjär­de året i rad ar­ran­ge­ras Jär­va Filmfes­ti­val.

Fes­ti­va­len på­går he­la vec­kan. Förs­ta film ut är ”Den go­de di­no­sau­ri­en” som bör­jar rul­la kloc­kan 17.30 på mån­dag kväll. Sam­ma kväll vi­sas ”Star Wars: The For­ce Awa­kens”. Mel­lan fil­mer­na är det tio mi­nu­ters pa­us.

Fes­ti­va­len har var­je år loc­kat allt fler be­sö­ka­re. Ur- sprung­li­gen höll man till i Nydals­par­ken, men par­ken blev snart för trång. För­ra året loc­ka­de fes­ti­va­len över 500 film­sug­na var­je kväll. Var­je kväll vi­sas två fil­mer. Även fil­mer på hebre­is­ka, frans­ka, spans­ka och ara­bis­ka med eng­elsk el­ler svensk text vi­sas.

Jär­va filmfes­ti­val ar­ran­ge­ras av den re­li­giöst och par­ti­po­li­tiskt obund­na för­e­ning­en The Glo­bal Vil­lage.

FOTO: JU­LIA DANSARIE

FEST. Jär­va Filmfes­ti­val ar­ran­ge­ras för fjär­de året i rad. Se även ka­len­da­ri­et här ovan­för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.