JÄR­VA FILMFES­TI­VAL

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Utom­hus­bio sju som­mar­kväl­lar. Rös­ta på vil­ka fil­mer som ska vi­sas på The Glo­bal Vil­la­ges hem­si­da. En barn­film och en ung­doms- el­ler kul­tur­film var­je kväll. När: 1–7 au­gusti kl 17.00 (film­start kl 17.30) Var: Spånga IP. Kon­takt: www.theg­lo­bal­vil­lage.se Fa­ce­book: The Glo­bal Vil­lage 1 (se ar­ti­kel ne­dan)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.