Man ska­dad vid skjut­ning

Vi i Kista - - NYHETER -

Skott­loss­ning hör­des i ett bo­stads­om­rå­de i Hus­by un­der nat­ten mot mån­da­gen. Lar­met kom till po­li­sen vid 00:30.

– Väl­digt många ring­de hit och ha­de mest hört smäl­lar och skrik. Men det ver­kar va­ra folk som har sett hän­del­sen, sä­ger Eva Nils­son på Stock­holmspo­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral.

En man för­des till sjuk­hus med skott­ska­dor, men lä­get ska in­te va­ra livs­ho­tan­de. Två per­so­ner ska ha sprung­it från plat­sen.

– Det pra­tas om att de haft upp­drag­na huv­trö­jor, sä­ger Eva Nils­son.

Po­li­sen har hål­lit för­hör med den skjut­ne man­nen, pra­tat med vitt­nen och ge­nom­fört en tek­nisk un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.