Rät­tel­se

Vi i Kista - - NYHETER -

I för­ra num­ret av Vi i Tens­ta/Kista/Rin­ke­by skrev vi om ett fri­id­rotts­e­ve­ne­mang som kom­mer äga rum på Spånga IP. I ar­ti­keln fram­gick det in­te att Hjuls­ta So­ma­lis­ka för­äld­ra­för­e­ning är ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till eve­ne­mang­et och är med som ar­ran­gö­rer. Vi ber om ur­säkt för miss­ta­get och har upp­da­te­rat ar­ti­keln med rätt in­for­ma­tion på vår webb­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.