Som­mar­job­ben

Vi i Kista - - NYHETER -

EL­VA

ung­do­mar i gym­na­si­e­ål­dern hål­ler i ”sa­go­läs­ning­ar för barn, en works­hop i att skri­va dra­ma­tik samt fram­för egen­skriv­na tex­ter i po­e­si och dra­ma­tik in­för publik” på Kista bib­li­o­tek.

ock­så stu­die­be­sök på en teater och ser oli­ka fö­re­ställ­ning­ar.

DE GÖR STOCK­HOLMS STAD

står för själ­va job­ben, me­dan Dra­ma­lab­bet (be­lä­get på Sö­der­malm) le­der ar­be­tet.

har Rin­ke­byKis­ta stads­dels­nämnd er­bju­dit som­mar­jobb till om­kring 1 200 ung­do­mar i år.

TO­TALT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.