14

Vi i Kista - - NYHETER -

star­tar sta­den en fö­re­läs­nings­se­rie för per­so­ner som vår­dar an­hö­ri­ga och som kän­ner stress och oro. Ut­bild­ning­en är ge­men­sam för västerort och hålls i Väl­ling­by.

SEP­TEM­BER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.