Jär­va filmfes­ti­val

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Filmfes­ti­val Jär­va

är en folk­fest som an­ord­nas år­li­gen, för att un­der någ­ra som­mar­kväl­lar fö­ra sam­man oli­ka kul­tu­rer och ge­ne­ra­tio­ner, för ge­men­sam­ma ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter. Jär­va Filmfes­ti­val för­med­lar det mul­ti­kul­tu­rel­la Sve­ri­ge på ett kon­kret sätt och för sam­man unga och vux­na från Rin­ke­by-Kis­ta samt Spång­aTens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.