DAG­LI­GA UTFLYKTER

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Dag­li­ga utflykter till bad, bow­ling, bio och an­nat kul. Vid ut­flykt till bad ut­an för­äl­der, ska barn va­ra minst 10 år och sim­kun­ni­ga. Till den 17 au­gusti var­da­gar kl 10–16. Ef­ter­mid­dags och kvälls­ak­ti­vi­te­ter till­sam­mans med Ver­dan­di Rin­ke­by. För ung­do­mar 13 år och äld­re pro­gram minst 2 ggr per vec­ka. Kon­takt: ver­dan­di@ mail.com, 08-795 42 73, 073-930 74 17, 073-960 52 59. Pris: utflykter 10–20 kr/dag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.