ÖP­PET MÖ­TE RÖ­DA KOR­SET

Vi i Kista - - DI­REKT­PRESS -

Rö­da Kor­sets Tenstagrupp hål­ler öp­pet mö­te mån­da­gen den 15 au­gusti kl 14. Underhållning av PI­NO. Dans och mu­sik, in­ter­na­tio­nell re­per­to­ar, kaf­fe med gott bröd ser­ve­ras, lot­te­ri med fi­na vins­ter. En­tré 15 kr. Plats: Elins­borgs­bac­kens ser­vice­hus, sam­lings­sa­len. Al­la hjärt­ligt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.