PAKISTANSK FES­TI­VAL

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Tra­di­tio­nel­la Pa­ki­stans­ka fes­ti­va­len 8:e året i rad på Hus­by Gård. Lör­da­gen den 13 au­gusti kl 14–21. Kom och fi­ra pa­ki­stans­ka na­tio­nal­da­gen med fa­milj och vän­ner. God mat, li­ve­mu­sik, trol­le­ri, un­der­håll­ning, för­sälj­ning av pa­ki­stans­ka klä­der etc. Fri en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.