MER Av­drag vid flytt

Vi i Kista - - VI I SUNDBYBERG - KÄL­LA: SKAT­TE­VER­KET

med­ges för föl­jan­de flyt­tjäns­ter som ut­förs och be­ta­las från och med den 1 au­gusti 2016: av bo­hag till och från ma­ga­si­ne­ring, för­ut­satt att ma­ga­si­ne­ring­en sker un­der en kor­ta­re pe­ri­od och in­går som ett led i flyt­ten. och uppack­ning. loss­ning el­ler an­nat iord­ning­stäl­lan­de för trans­port.

RUTAV­DRAG FLYTT

PACK­NING LAST­NING,

för trans­por­ten. ej av­drag för: kost­na­der för flytt­bil, driv­me­del el­ler ma­ga­sin­hy­ra i sam­band med flyt­ten.

AR­BETS­TI­DEN DOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.