Ha­kar på i top­pen – men är ute ur cu­pen

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Akro­po­lis fort­sät­ter, pre­cis som ifjol, att pre­ste­ra i Di­vi­sion 1 nor­ra. Ef­ter drygt hal­va se­ri­en häng­er Akro­po­lis IF med i top­pen av se­ri­en – ba­ra en pin­ne från förstap­lat­sen som de­las av BP och Va­salunds (tvåa). På de tre mat­cher­na som spe­la­des i ju­li tog AIF sju av nio möj­li­ga. Bland an­nat be­seg­ra­des Enske­de IK med 4-0 bor­ta. Se­ri­en star­tar om igen se­na­re i au­gusti (21/8) och då står bot­ten­la­get IFK Lu­leå för mot­stån­det, bor­ta.

Li­te smolk i gläd­je­bä­ga­ren var dock att Rin­ke­bygäng­et är ut­sla­get ur Svens­ka Cu­pen. För­ra ons­da­gen stod Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka för en li­ten skräll. I den and­ra kvalom­gång­en slog näm­li­gen Nors­borgs­la­get ut Akro­po­lis med 4-2, ef­ter för­läng­ning. Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka får mö­ta As­sy­ris­ka i näs­ta kvalom­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.