Kis­ta BMK får för­stärk­ning

Vi i Kista - - DI­REKT­PRESS -

Kis­ta bad­min­ton­klubb har un­der som­ma­ren gjort klart med tre ny­för­värv. KB­MK, som kom tvåa i Elit­se­ri­en 2016, kan nu räk­na in Se­ty­al­di Put­ra Wi­bowo, Eli­sa­beth Pur­wa­ning­ty­as och Jo­han Lars­son som ny­för­värv till Elit­se­ri­e­la­get. Bå­de Wi­bowo och

Lars­son åter­vän­der där­med till klubben ef­ter ett års spel i and­ra klub­bar.

Dess­utom har klubben haft åt­ta ung­doms­spe­la­re på re­gi­ons­lä­ger och fem spe­la­re på rikslä­ger un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.