He­nok klar för MLS-klubb

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Han var nä­ra AIK och ha­de ett fär­digt kon­trakt från Solna­klub­ben. Men 31-åring­en från

Hus­by lyc­ka­des in­te att kom­ma över­ens med sin för­ra klubb. I stäl­let skri­ver han på för San Jo­se i USA.

– Även­ty­ret i San José blir ett an­norlun­da även­tyr med en an­nan typ av fot­boll som jag in­te va­rit i när­he­ten av att tes­ta, sä­ger han till Sport­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.