EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - NYHETER -

TA­LAN­DE. Ibland be­hö­ver man in­te sä­ga nå­got för att gö­ra sig för­stådd. Del­ta­gar­na i ma­ni­fes­ta­tio­nen mot För­bi­fart Stock­holm bar mun­skydd som för att skyd­da sig mot av­ga­ser.

FOTO: ANNA BOKSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.