För­råd tömt

Vi i Kista - - NYHETER -

Okän­da ung­do­mar ska ha dyr­kat upp lå­set till för­rå­det vid en för­sko­la i Tens­ta, för att ploc­ka ut vag­nar och and­ra gre­jer och stäl­la dem runt går­den. En po­li­san­mä­lan om egen­mäk­tigt för­fa­ran­de gjor­des 21 ju­li.

Ett lik­nan­de för­lopp har ut­spe­lat sig fy­ra gång­er ti­di­ga­re, en­ligt an­mä­lan. Po­lis­ut­red­ning­en har lagts ned i brist på be­vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.