27

Vi i Kista - - NYHETER -

AU­GUSTI

är det Par­ker­nas dag. Då kom­mer bland an­nat äp­pel- och plom­mon­träd att plan­te­ras längs ån mel­lan Bergs­lags­vä­gen och Lun­da gång­bro i Tensta­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.