27 AU­GUSTI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kids Par­ty

An­sikts­mål­ning och en mas­sa skoj för al­la barn. När: lör­dag 27 au­gusti kl. 11.00–16.00 Var: Rin­ke­by Cent­rum

Hus­by­fes­ti­va­len

För he­la fa­mil­jen i Hus­by cent­rum. Musik, dans, te­a­ter, barn­pro­gram, mat­torg, sport och lek. Ar­tis­ter i ur­val: Gol­bang, Showgrup­pen Wa­ter­loo. När: lör­dag 27 au­gusti kl. 14.00–22.00 Var: Hus­by Cent­rum. Kon­takt: www.hus­by­fes­ti­va­len.

Stic­ka för Hus­by

Var­je var­dag mel­lan 14 och 16 är det stick­ning på tor­get i Hus­by. Al­la är väl­kom­na att va­ra med och stic­ka ett konst­verk som kom­mer att ha ver­nis­sage på Hus­by­fes­ti­va­len den 27 au­gusti. Vi har stic­kor och garn och ni stic­kar och um­gås. Konst­när­lig le­da­re: Ge­ral­di­ne Hud­son. Kon­takt: Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning, 08-7511188

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.