Nya par­ke­rings­reg­ler i Stock­holms stad

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stock­holms stad in­för nya par­ke­rings­reg­ler med start 1 sep­tem­ber. Det in­ne­bär att av­gifts­ti­der­na för­änd­ras i in­nersta­den och att par­ke­rings­av­gif­ter och nya bo­en­de­par­ke­rings­om­rå­den in­förs i yt­tersta­den. Par­ke­ring med par­ke­rings­till­stånd för rö­rel­se­hind­ra­de, mo­tor­cy­kel, taxi, last­bil och buss blir ock­så av­gifts­be­lagd. Änd­ring­ar­na sker suc­ces­sivt. Var upp­märk­sam på skylt­ning­en, de nya reg­ler­na gäl­ler när skyl­tar­na är på plats. Läs mer på stock­holm.se/par­ke­rings­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.