Tip­sa om vin­na­re till S:t Ju­li­an­pri­set!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

S:t Ju­li­an­pri­set är Stock­holms stads pris för att be­lö­na ar­be­te som görs för att in­klu­de­ra män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning i sam­häl­let. Pri­set de­las ut i fy­ra oli­ka ka­te­go­ri­er. Vet du en verk­sam­het som bor­de vin­na S:t Ju­li­an­pri­set el­ler har du själv en verk­sam­het som du tyc­ker är en vär­dig vin­na­re? Då kan du tip­sa oss om den på stock­holm.se/stju­li­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.