Skum­pod­den – en ny pod om sex

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stock­holms sko­lors ung­domsmot­tag­ning (SKUM) har star­tat en podcast som he­ter Skum­pod­den – om sex och myc­ket mer. Den rik­tar sig främst till unga un­der 23 år men även till lä­ra­re och and­ra in­tres­se­ra­de. Pod­den hit­tar du på stock­holm. se/ ung­domsmot­tag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.