Stark höst­start av Rin­ke­by

Vi i Kista - - SPORT -

Rin­ke­by Uni­ted har bör­jat and­ra hal­van av sä­song­en myc­ket bra. På de fy­ra mat­cher­na i au­gusti har RU vun­nit al­la fy­ra, se­nast 4-1 bor­ta mot Dan­de­ryds SK. Den fi­na for­men gör att Rin­ke­by lig­ger de­lad et­ta i Di­vi­sion 5 nor­ra. I hel­gen vän­tar se­ri­e­jum­bon Ryd­bo IF bor­ta.

Hus­by FF bör­ja­de hös­ten med att slå Riss­ne IF med 2-0. På ons­dags­kväl­len spe­la­de HFF mot FC Jär­fäl­la, men det re­sul­ta­tet får ni i näs­ta vec­kas tid­ning.

Hus­by FF lig­ger ,med två mat­cher mind­re spe­la­de än Rin­ke­by, fem­ma i ta­bel­len. Der­byt mot Rin­ke­by spe­las den 23 sep­tem­ber. Hus­by vann vå­rens der­by med 4-2 (1-1).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.